Believe It Or Not

37,037 didarabkan dengan sebarang nombor dari 1 - 9, kemudian darabkan dengan 3, jawapannya pasti sama dengan nombor yang anda pilih. Misalanya, 37,037 X 4 X 3 =444444 ********************************************* ************** Jika anda darabkan 111,111,111 dengan 111,111,111 anda akan dapat jawapan 12345678987654321 ********************************** ************************* Perkataan utk polis 'Cop' berasal dari perkataan 'Constable of Patrol' diEngland. ******************************************* **************** Perkataan Jepun 'Karaoke' bermaksud 'OrkestraKosong' *************************************** ******************** Perkataan 'Good-bye' asalnya dari perkataan 'God be withyou' ****************************************** ***************** 'So Long' berasal dari perkataan Arab ' Salam' ********************************************* ************** Perkataan 'racecar' dan 'kayak' jika diterbalikkan adalahsama. ********************************************** ************* Nama semua benua bermula dan berakhir dengan huruf A ************************************************** ********* Perkataan 'checkmate' berasal dari bahasa parsi 'shah mat' yang bermaksud 'raja dahmati' ***************************************** ****************** Nama yang paling banyak digunakan di dunia ialah Mohammad
Believe It Or Not Believe It Or Not Reviewed by Ina on May 19, 2010 Rating: 5
Powered by Blogger.