Rumah terbalik

Rumah terbalik
Rumah ini telah dibina di Trassenheide Germany dan dan dibina oleh Klaudiusz Golos dan Sebastion Mikuciuk untuk pertandingan.Ia dibuka kepada orang ramai selama 2 minggu....

blog comments powered by Disqus
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...